Historia Rosji w pigułce
Skrypt przedstawia historię Rosji na przestrzeni dziejów od narodzin Rusi w VIII wieku do 1990 r. Napisana jest chronologicznie, w sposób popularny i zwięzły. Może być pomocna w nauce historii, zwłaszcza dla uczniów szkół średnich. Poszczególne rozdziały ilustrowane są portretami władców i przywódców państwowych.


Narodziny Rusi (774-1240) - Najazdy Pieczyngów, Ruś Kijowska, Dynastia Rurykowiczów, Złota Orda, Aleksander Newski.
Księstwo Moskiewskie (1240-1340) - Uzależnienie od mongolskiej Złotej Ordy, Iwan Kalita.
Wielkie Księstwo Moskiewskie (1340-1500) - Uwolnienie spod Złotej Ordy, zbieranie ziem ruskich.
Rosja w XVI wieku - Wchłonięcie tatarskich chanatów po Złotej Ordzie, wojny o dostęp do Bałtyku, kolonizacja Zachodniej Syberii.
Rosja w XVII wieku - Czasy wielkiej smuty (1605-1613), wojny z Polską i Turcją, unia perejasławska z Ukrainą, ekspansja kolonialna w północnej Azji, reformy aństwowe.
Rosja w XVIII wieku - II wojna północna (1700-1721), uzyskanie dostępu do Bałtyku i Morza Czarnego, interwencja przeciwko rewolucyjnej Francji.
Rosja w XIX wieku - Wojny Napoleońskie, Kongres Wiedeński (1815), wielkie mocarstwo zewnętrzne, wojna krymska (1853-1856), penetracja Azji Środkowej, problemy wewnętrzne
Rosja w XX wieku - do 1921 roku - Wojna rosyjsko-japońska, rewolucja 1905, I wojna światowa, Rewolucja Październikowa, wojna domowa i interwencja 14 państw zachodnich.

LechCzechRus

<<< Historia Polski w pigułce
<<< Historia Francjii w pigułce