Rzymianin naszych czasów
Prof. Aleksander Krawczuk

KrawczukProfesor Aleksander Krawczuk jest z krwi i kości obywatelem współczesnego miasta Krakowa, a z zamiłowania - obywatelem starożytnego Rzymu. Urodził się w 1922 r. w kamienicy nr 15 przy Rynku Głównym w Krakowie, mieszczącej obecnie znamienitą restaurację "Wierzynek". Może to średniowieczny duch tej kamienicy sprawił, że zainteresowania A. Krawczuka objęły odległą historię świata antycznego. W 1949 r. ukończył studia na Wydziale Filologii Klasycznej i Historii Starożytnej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W 1979 r. objął kierownictwo Zakładu Historii Starożytnej UJ. W latach 1986-89 piastował funkcję ministra kultury i sztuki, w latach 1991-97 był posłem na Sejm RP. Jest prezesem krakowskiego Oddziału Fundacji Kultury Polskiej. Autor wielu książek, publikacji i popularnych audycji TV o historii antycznego Rzymu, której jest znawcą absolutnym.
Niektóre publikacje w czasopismach w okresie ostatnich kilku lat:


Pożar Rzymu - Rola przypadku w historii
Matka Ziemia - Wyrażenia Greków i Rzymian
Rzymskie cnoty i niecnoty - Petroniusz - Oscar Wilde czasów Nerona
Gladiatorzy - Uwagi do filmu "Gladiator"
Dziwna sekta z katakumb - Chrześcijanie byli inni niż w "Quo vadis"
Niemoralny moralista Seneka - Postaci "Quo vadis" - u Sienkiewicza i w rzeczywistości
Ligia była Krakowianką - Wywiad z prof. A.Krawczukiem
Rzym nie był rozpustny - Wywiad z prof. A.Krawczukiem
Historia do napisania - Wywiad z prof. A.Krawczukiem